Direktion & bestyrelse

Direktion

Alex Brønnum Jensen
Direktør siden 1998

Bestyrelse

Karen-Marie Reimann (formand)
Journalist/cand. mag.
Valgt i 2004. Formand for bestyrelsen siden 2009

Olaf Reimann
Kreditchef
Valgt i 2009

Alex Brønnum Jensen
Direktør
Valgt i 1992