Strategi

A/S Interparts investeringsunivers er de internationale finansmarkeder. Herudover er også ejendomsmarkedet i først og fremmest Danmark med i universet. Der kan gennem datterselskaber investeres i andre forretningsaktiviteter ligesom selskabet selv, i regi af datterselskaber, kan etablere virksomhed indenfor mangeartede segmenter.

Investeringsaktiviteterne har særlig fokus på aktiemarkederne samt markederne for virksomhedsobligationer. Herudover har selskabet fokus på valuta- og rentemarkederne, hvor der handles ved hjælp af finansielle instrumenter.

Aktiviteten på aktiemarkederne for A/S Interpart er især rettet mod Skandinavien, andre europæiske lande og USA, hvilket også er gældende for de interesser, der er på markedet for virksomhedsobligationer. Herudover undersøges mulighederne dog også på flere andre markeder heriblandt på markederne i østen og syd-og mellemamerika.

Gennem analyser af de makroøkonomiske forhold sammenkædet med analyser på virksomhedsniveau er det A/S Interparts målsætning at opnå et investeringsafkast af sin egenkapital, der relateret til den ved investeringsaktiviteten herskende risiko, er væsentlig over det afkast, der kan opnås ved placering i sikre rentebærende aktiver som danske stats- og realkreditobligationer.

A/S Interpart er ikke underlagt overordnede begrænsninger i sin investeringsstrategi således, at der er etableret rammer for, hvor store andele, der må placeres i de forskellige segmenter. Aktiviteterne er konstant til overvejelse, og selskabets strategi og holdning kan ændres med kort varsel under indflydelse af de analyser, der udarbejdes af de økonomiske forhold på de markeder, hvor selskabet agerer.