Ejerforhold

A/S Interpart er et aktieselskab. Den nominelle aktiekapital er kr. 2.250.000,00. Aktiekapitalen er fordelt i aktier a kr. 1.000,00.

Ingen aktier oppebærer særlige rettigheder. Der er kun én aktieklasse.

Direktør Alex Brønnum Jensen er ejer af den samlede aktiekapital.